Vores Yngel logo
VoresYngel.dk VoresYngel.dk

Jordemoder uge 40

Denne konsultation vil vare ca. 20 min. og vil bestå af samtale og en undersøgelse.

Jordemoderen vil spørge ind til din/jeres generelle trivsel og emner, som I har brug for at drøfte. Der vil blive snakket om forløbet indtil fødslen fra nu. I vil komme ind på yderligere undersøgelser med henblik på en eventuel igangsættelse af fødslen.

Jordemoderen undersøger og mærker på din mave og vurderer størrelsen på barnet. Der vil blive lyttet hjertelyd og I taler om hvordan barnet bevæger sig.

Ved denne konsultation vil du også skulle lave en urinprøve, som vil blive kontrolleret for indhold af protein og sukker, og dit blodtryk vil blive målt.

Spørgsmål som du kan blive stillet ved denne jordemoderkonsultation kan være følgende:

  • Har du/I uafklarede spørgsmål?
  • Har I gjort jer tanker om en eventuel igangsætning af fødslen?


(0) Like

Del denne side med dine venner:

© 2018 - VoresYngel.dk IvS
CVR 37240540
FutulogiQ
info@VoresYngel.dk