Vores Yngel logo
VoresYngel.dk VoresYngel.dk

Jordemoder uge 34 (førstegangsfødende)

Denne konsultation vil vare ca. 20 min. og vil bestå af samtale og en undersøgelse.

Denne gang vil der være fokus på selve fødslen. I vil tale om hvilke tanker, ønsker og overvejelser du/I har omkring fødslen. Hvis du fx ønsker at føde i vand, vil man tage det op her og skrive i din journal, så man på fødegangen ved det når du dukker op.

Jordemoderen vil mærke på din mave og give sit skøn på størrelsen af barnet. Hun lytter hjertelyd og I snakker om hvordan barnet bevæger sig.

Ved denne konsultation vil du også skulle lave en urinprøve, som vil blive kontrolleret for indhold af protein og sukker, og dit blodtryk vil blive målt.

Spørgsmål som du kan blive stillet ved denne jordemoderkonsultation kan være følgende:

  • Hvilke tanker har du/I gjort jer om fødslen? Herunder smertelindring, partnerens rolle og hvem der skal med til fødslen?


(1) Like

Del denne side med dine venner:

© 2018 - VoresYngel.dk IvS
CVR 37240540
FutulogiQ
info@VoresYngel.dk